Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI TATUAŻU CZARNY KRUK

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

2. Pracownia tatuażu Czarny kruk zastrzega prawa autorskie publikowanych zdjęć, tatuaży i projektów.

3. Tatuujemy tylko osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia musi pojawić się w studiu z rodzicem lub opiekunem prawnym – nie akceptujemy pisemnej zgody. Absolutnie nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 17. roku życia.

4. W pracowni obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających. Nie obsługujemy osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

5. Stanowisko pracy tatuatora jest jego stanowiskiem pracy – nie można na nim niczego dotykać, stawiać itd.

6. Cena za każdy tatuaż jest ustalana indywidualnie.

7. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu. Przy rezerwacji Klient zobowiązany się uiścić zadatek, wliczany w koszt tatuażu. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, a zadatek można wpłacić: na nasze konto przelewem bankowym, albo u nas osobiście gotówką lub za pomocą terminala płatniczego.

8. Rezerwacja terminu bez wpłaty zadatku nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9. Projekt jest wykonywany najpóźniej trzy dni przed wykonaniem tatuażu. Wcześniej klient ma prawo do bezpłatnych konsultacji.

10. W przypadku rezygnacji z wykonania tatuażu w Pracowni tatuażu Czarny kruk zadatek pokrywa koszty wykonania projektu. Rezygnacja z ustalonego terminu bez wcześniejszego powiadomienia (minimum 7 dni przed sesją) jest jednoznaczna z utratą wpłaconego zadatku.

Zadatek jest bezzwrotny od 7 dnia przed sesją i w przypadku przedstawionej już propozycji projektu.

11. Przed wykonaniem tatuażu klient zobowiązany jest do podpisania oświadczenia dotyczącego zasad panujących w studiu.

12.  Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele.

13. Po zabiegu Klient dostaje pisemną informację o zasadach pielęgnacji tatuażu podczas gojenia i w późniejszym czasie.

14. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji przez Klienta po wykonanym zabiegu.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.

16. Możemy odmówić wykonania tatuażu, jeżeli uznamy, że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu nie jest zgodny z naszymi poglądami.

17. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku, gdy samopoczucie Klienta ulegnie pogorszeniu lub wystąpią zmiany w strukturze skóry.

18. Do Pracowni nie można przyprowadzać zwierząt; prosimy też, by nie zabierać ze sobą małych dzieci. Klientowi może towarzyszyć najwyżej jedna osoba.

19. Tatuaż jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed podjęciem decyzji prosimy o rozwagę.